Synpunkt

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Här kan du framföra en synpunkt, rikta ett klagomål eller lämna beröm till Avesta kommun. Du kan också lämna en felanmälan. Via e-tjänsten diarieförs ditt ärende. Därefter skickas det, för åtgärd och svar, till den som är ansvarig för ärendet.

Det är viktigt för oss i Avesta kommun att få reda på när våra tjänster och vår service inte fungerar på ett önskvärt sätt. Det ger oss möjlighet att rätta till misstag. Det är också viktigt för oss att ibland få beröm så att vi vet att våra tjänster och vår service fungerar som det är tänkt.

Om du vill ha återkoppling i ärendet så fyller du i dina kontaktuppgifter. Du kan också välja att vara anonym, men då kan du inte få någon återkoppling.

De uppgifter Du lämnar, samt eventuellt sådana uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndigheten, kommer att föras in i en databas. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR), till GDPR tillhörande nationell följdlagstiftning samt övrig tillämplig dataskyddslagstiftning.