Begäran om registerutdrag

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

För att använda e-tjänsten måste du logga in med Bank-ID. Du behöver också Signera den med ditt Bank-ID när den skickas in så att det säkerställs att det är rätt person som begär registerutdraget.

Begär du ut registerutdrag för någon du är vårdnadshavare eller god man för så fyller du i dennes namn och personnummer, men loggar in och signerar med ditt eget Bank-ID.

De uppgifter Du lämnar kommer att föras in i en databas. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR), till GDPR tillhörande nationell följdlagstiftning samt övrig tillämplig dataskyddslagstiftning.

Har du frågor om hanteringen av begäran av registerutdrag så kontakta Avesta servicecenter på e-post servicecenter@avesta.se eller telefon 0226 - 64 50 00.