Intresseanmälan brandman deltid

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Information om hur Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation), till GDPR tillhörande nationell följdlagstiftning samt övrig tillämplig dataskyddslagstiftning finns på vår hemsida www.sdrf.nu. Du är också välkommen att kontakta oss på tfn 0226-64 58 00 eller via mail sdr@avesta.se för fler frågor om vårt arbete med GDPR.

E-tjänsten kräver inloggning och signering med Bank-ID.